حسابداري
حسابداری . حسابداری مالی.حسابداري صنعتی .حسابرسی.ریاضی و آمار.تست هاي كارشناسي ارشد حسابداري )

 
تاريخ : یکشنبه ششم شهریور ۱۳۹۰

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری بر اساس نیمسالهای تحصیلی طبق آخرین سرفصل مدیریت کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

                                                               نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

اختیاری

-

3

روش تحقیق

3

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

جمع

                                                         11

                                                                نیمسال دوم

 ادامه مطلب...
ارسال توسط یوسف

دانلود